Temel Değer ve İlkeler

TEMEL DEĞER VE İLKELER

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi;

-  Bilimsellik ve akademik liyakat 

-  Akademik özgürlük, insan hak ve özgürlüklerine saygı

-  Katılımcılık ve demokratiklik 

-  Yerel ve küresel sorunlara duyarlılık 

-  Şeffaflık ve hesap verebilirlik 

-  Yenilikçilik ve girişimcilik 


Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi;

-  Hasta Güvenliği ve Memnuniyeti

-  Çalışan Sağlığı ve Güvenliği 

-  Değişime ve Yeniliğe açık olmak

-  Şeffaf ve Güvenilir olmak 

-  Etik ilkelere bağlı olmak 

-  Hoşgörülü ve hakkaniyetli olmak
-  Kurumsal aidiyete sahip olmak
-  Kaliteyi bütüncül yaklaşımla yönetmek