HASTANEMİZE BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

01.01.2017 tarihi itibariyle hasta ve hasta yakınlarınca (23420 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliğinin 24. Maddesi dışında kalan durumlar haricinde) iş, trafik kazası gibi nedenlerle hastanemizde yatarak veya yatmadan yapılan ameliyatlı/ameliyatsız tedavi ve müdahalelere ilişkin gerçek ve tüzel kişilerce talep edilen belge başvuruları, Bilgi Edinme Kanunu kapsamında işleme alınmaktadır.

Başvuruların cevaplandırılması için bilgi veya belgeye erişim süresi on beş iş günüdür. Ancak "istenen bilgi ve belgenin kuruluş içindeki başka bir biriminden sağlanması durumunda bilgi ve belgeye erişim otuz iş gününde sağlanır." (bkz. Kanun m.11, yönetmelik m.20) hükmü gereğince 30 (otuz) iş gününe kadar uzayabilir.

BAŞVURU FORMLARI

Tüzel Kişiler Manuel Form

Gerçek Kişiler Manuel Form

BAŞVURU YAPILMA USULU

E-Posta: Bilgi edinme başvuru formu eksiksiz doldurulup e-posta ile bilgi@cbu.edu.tr gönderilmelidir.

Posta: Bilgi edinme başvuru formu eksiksiz doldurulup "Celal Bayar Üniversitesi Genel Sekreterlik Bilgi Edinme Birimi Yunusemre / Manisa" adresine posta yolu ile ulaştırılmalıdır.

Faks: Bilgi edinme başvuru formu eksiksiz doldurulup fakslanmalıdır (Faks No: 236-237 64 26).

Not: Bilgi Edinme başvuruları Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 9 uncu ve 10 uncu madde ki unsurları içermelidir. 9 uncu ve 10 uncu madde belirtilen unsurları içermeyen başvuru dilekçe veya formları işleme konulmaz ve durum başvuru sahibine başvurunun reddedilme gerekçesi ve buna karşı başvuru yolları ile başvuru sahibine bildirilir.

 

  • Başhekime Mesaj
  • Etkinlik Takvimi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik