REFAKATÇİ VE ZİYARETÇİ POLİTİKAMIZZiyaretçi Politikamız
Hastanızı gün içerisinde saat 13.00 ile 14.00 arasında, akşam ise 19:00-20:00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.
Çocuk Yoğun Bakım servisi ziyaret saatleri Salı ve Cuma günleri 13:30-14:30 saatleri arasındadır.
Sizin ve hastanızın sağlığınız için lütfen doktorunuzun ziyaretlerinize ilişkin yasaklarına uyunuz.
Lütfen ziyaret sürenizi kısa tutunuz.
Hastanemize hastalarımızın sağlığı açısından  dışarıdan yiyecek ya da içecek maddesi getirmeyiniz.
Ziyaretlerinize ailenizin ve hastalarımızın sağlığı açısından lütfen 12 yaş altı çocuklarınızı getirmeyiniz.
Yoğun bakım ünitelerimize ziyaretçi kabul edilmemektedir; lütfen ziyaret etmek için hastanızın gerekli tıbbi yardımı alarak iyileşmesini ve kliniğe yatırılmasını bekleyiniz.


Refakatçi Politikamız
Her hastamıza sadece refakatçi kartı olan bir kişi refakat edebilir.
Hastaya refakat edebilmek için öncelikle doktorun izin vermesi gerekir. Servisin sorumlu hemşiresi ile birlikte doldurulacak ve doktorun onaylayacağı formun, servis sekreterine verilmesi halinde refakatçi kartı alınabilir.
Refakatçinin kartını hastanemizde bulunduğu sürece yakasında taşıması gerekir.
Refakatçilerin hastalarımızın sağlığı ve güvenliği açısından sadece sağlık personelinin izin verdiği şekilde yardımda bulunmasına izin verilir.
Refakatçilerimizin hastalarımızın tıbbi bakımlarının yapılması ve doktorlarımızın ziyaretleri sırasında odada bulunmamaları gerekir.
Refakatçi değişimi 09:00 ile 16:00 saatleri arasında yapılır.
Refakatçiler hastanemizin kurallarına uymak zorundadırlar.
Hastanemizin yoğun bakım ünitelerine refakatçi kabul edilmez.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğimize erkek refakatçi kabul edilmez.


  • Başhekime Mesaj
  • Etkinlik Takvimi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik