Merkezi Laboratuvar Birim Sorumlusu Öğretim Üyeleri

Soldan Sağa sırasıyla:

1.    Prof.Dr. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU (Tüberküloz Birim Sorumlusu)

2.    Prof.Dr. Cevval ULMAN (Kan Alma, Numune Kabul ve T. Biyok. Kalite ve Akred. Sor.)

3.    Prof.Dr. Fatma TANELİ (Rutin Biyokimya, İdrar ve POCT Birim Sorumlusu)

4.    Prof.Dr. Ece ONUR (Acil, Hematoloji, Koag. ve İlaç Duy. Birim Sorumlusu)

5.    Prof.Dr. Hörü GAZİ (Mikoloji Birim Sorumlusu ve T. Mikrobiyoloji Kalite ve Akr. Sorumlusu)

6.    Prof.Dr. Sinem AKÇALI (Eliza, Seroloji ve Parazitoloji Birim Sorumlusu)

7.    Prof.Dr. Zeki ARI (Hormon, T. Marker, Allerji ve Muradiye Kampüs Lab. Birim Sorumlusu)

8.    Dr. Öğr. Üyesi Yeşim GÜVENÇ DEMİRAĞCI (Koordinatör, Flow, EF, HPLC, AAS, ELISA ve A. Asit Birim Sorum.)

9.    Prof.Dr. Semra KURUTEPE (Bakteriyoloji Birimi Sorumlusu)

Merkezi Laboratuvar Personeli Toplu Halde

Hafsa Sultan Hastanesi Klinik Laboratuvarları, Celal Bayar Üniversite Hastanesinin kurulduğu 1995 yılından bu yana halkımıza sağlık hizmeti vermektedir. Söz konusu laboratuvarlar uzun yıllar boyunca bağlı bulundukları ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarının yönetiminde hizmet vermişlerdir. 09 Eylül 2015 tarihinde Üniversite Senatosu’nda “Merkezi Laboratuvar Koordinatörlüğü” kurulmasına ilişkin yönergenin kabul edilmesi üzerine Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Hematoloji ve Tıbbi Parazitoloji Laboratuvarları Merkezi Laboratuvar Koordinatörlüğü çatısı altında birleştirilmişlerdir. Koordinatörlük çatısı altında birleştirilen bu laboratuvarlar, akademik işleyiş bakımından ilgili Anabilim Dallarına bağlı kalırken diğer tüm laboratuvarcılık hizmetleri bakımından yönerge gereğince Rektör tarafından görevlendirilen Koordinatör’e bağlanmıştır. Laboratuvarların işleyişleri, Koordinatör denetiminde ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarınca görevlendirilen birim sorumlusu öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir.

Halen Tıbbi Biyokimya Biriminde hematolojik testler de dahil toplam 200 civarında farklı analiz; acil, rutin biyokimya, hormon ve tümör marker, idrar ve hasta başı testleri, hemogram, koagülasyon ve ilaç düzeyleri, flow sitometri, elektroforez, HPLC, atomik absorbsiyon, ELİSA, amino asid analiz ve metabolizma alt birimlerinde çalışılmaktadır. Tıbbi Mikrobiyoloji Biriminde ise toplam 100 civarında test mikoloji, seroloji, tüberküloz, bakteriyoloji ve parazitoloji alt birimlerinde çalışılmaktadır. Laboratuvarlarımız Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı olup, Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları ve hastane kalite standartlarına uygun şekilde çalışılmaktadır. Hastanemizin ISO9001 belgesi denetimleri çerçevesinde laboratuvarlarımız da düzenli olarak denetimden geçmektedir.

Kuruluşundan bu yana laboratuvarlarımızda verdiğimiz hizmetin kalitesi, uluslararası kalite kontrol programlarına katılmak suretiyle uluslararası düzeyde belgelendirilmektedir. Halen Tıbbi Biyokimya Biriminde kullanılan analiz sistemi, dünyadaki son teknoloji olan ve içerisinde preanalitik, analitik ve postanalitik üniteleri birlikte bulunduran “online tam otomasyon” sistemidir.


  • Başhekime Mesaj
  • Etkinlik Takvimi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik