Anjiyo Laboratuvarımız Profesyonel Ekiple Hizmet Vermeye Devam Ediyor

İlan Tarihi:19.6.2020 08:46:00
Güncelleme Tarihi:19.6.2020 08:46:00
 

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI’NDA YAPILAN GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ İŞLEMLERİ

 

 • Koroner anjiyografi ile kalp damarlarındaki darlıklara tanı konulması.
 • Periferik anjiyografi ile kalp damarı dışındaki damar tıkanıklıklarına tanı konulması.
 • Tanısal amaçlı sağ ve sol kalp kateterizasyonu.
 • Kompleks koroner darlıklara balon-stent girişimleri ile damarların açılması.
 • Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatide alkol septal ablasyon ile ameliyatsız tedavi uygulaması.
 • Atrial ve ventriküler septal defektlerin perkütan kapatılması (kalbin kulakçık ve karıncıkları arasında yer alan doğuştan kalp deliklerinin şemsiye yöntemi ile kasıktan girilerek kapatılması)
 • Operasyonu riskli olan aort kapak darlığı olan hastalarda TAVI (Transkateter aort kapak implantasyonu)
 

CELAL BAYAR UNİVERSİTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI’NDA RİTİM BOZUKLUKLARININ TANI VE TEDAVİSİNDE YAPILAN İŞLEMLER

 

 
 • Geciçi ve kalıcı kalp pili takılması.
 • Ani ölüm ve malign ritim bozukluklarına karşı ICD takılması (şok tedavisi verebilen kalp pili)
 • Kalbin pompa gücünün belirgin derecede azalmış olduğu hastalarda üç odacıklı kalp pili yerleştirilmesi.
 • Elektrofizyolojik çalısma ve ablasyon tedavisi: Kalbin çok hızlı attığı taşikardi ve diğer ritim bozukluklarında ileri haritalama yöntemleri eşliğinde çarpıntıya neden olan odağın kalpteki yerinin bulunarak tanı konması ve gereğinde radyofrekans enerji ile ortadan kaldırılması.
mcbu-anjiyo-laboratuvari
Protokol Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü - Telefon: 0236 201 10 70 - Faks: 0236 201 14 53 - E-Posta : basin@cbu.edu.tr - Web: basin.cbu.edu.tr