Misyon ve Vizyon

 

Misyon;

Sürekli geliştirme ve iyileştirme politikası ışığında; genç, dinamik ve deneyimli kadromuzla, toplum değer yargılarına saygılı, modern sağlık hizmeti sunmak.

Vizyon;

Yenilikleri ile öncü, bölgesel ve ulusal platformda örnek gösterilen ve tercih edilen hastane olmak.

Temel Değerler ve İlkeler;

  • Hasta Güvenliği ve Memnuniyeti
  • Çalışan Sağlığı ve Güvenliği
  • Değişime ve Yeniliğe açık olmak
  • Şeffaf ve Güvenilir olmak
  • Etik ilkelere bağlı olmak
  • Hoşgörülü ve hakkaniyetli olmak
  • Kurumsal aidiyete sahip olmak
  • Kaliteyi bütüncül yaklaşımla yönetmek