Başhekim Mesajı

Değerli Meslektaşlarım, 

Sevgili Çalışanlar, hasta ve hasta yakınlarımız; 

Başhekimlik ve tüm çalışanlarımızla hastaların memnuniyetini en üst düzeyde tutan, günün koşullarına ve ihtiyaçlarına cevap veren, bölgemizde sağlıkla ilgili yeniliklerin uygulayıcısı ve öncü gücü olma gayretleri içinde olan bir kurum olarak hastanemizde, sağlık ve eğitim hizmeti sunmak bu hizmetin sürekli iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak amacındayız. 

 

Öncelikle insan sağlığını korumanın ne kadar önemli olduğunun bilinciyle hareket etmekte ve mevcut tüm imkânlarımızı hasta memnuniyetini sağlamak için kullanmaktayız. Sürekli eğitim ve iyileştirmenin gereğini yerine getiren personelimizle; yasal mevzuat ve kalite yönetim prensiplerinin belirlediği çerçevede doğru zamanda, doğru tedavinin uygulanmasını sağlamak için çabalamaktayız. 

 

21. yüzyılın getirdiği teknolojik gelişmelerin ve yönetim biçimlerinin yakından takip edilerek tüm hastane çalışanlarının katılımı ile bakmakla yükümlü olduğumuz hasta ve yakınlarının ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılayacak bilimsel temellere dayalı kaliteli ve insani değerleri önceleyen bir hastane olmak için çalışıyoruz. 

 

Birlik ve beraberlik içinde Hastanemizin kaydettiği aşamaları daha da ileriye götürmek için var gücüyle çalışan ve hastanemizde emeği, katkısı olan herkese teşekkür ederiz. ,

 

Sevgi ve saygılarımla 

 

Prof. Dr. Seyhun KÜRŞAT

              Başhekim