Covid-19 Salgınında Neden Antikor Testi Yaptırmalıyız?

COVID-19 Salgınında Neden Antikor Testi Yaptırmalıyız?

Antikor testi nedir?

Antikor testi COVID-19 hastalığının tanısında şu anda kullanılan başlıca iki test yönteminden birisidir, diğeri de PCR testidir. Bu iki yöntem sadece COVID-19 hastalığında değil, birçok mikroorganizmanın tanısında kullanılmaktadır. Tüm yabancı maddelerde olduğu gibi, virüs de vücuda girdiğinde bağışıklık sistemimizle karşılaşır ve vücuttan yok edilmeye çalışılır. Vücudun bu mücadelesinde, virüse karşı üretilen “antikor” denilen proteinler çok önemli rol oynar. Antikor testi, virüse özgü vücutta yapılan bu antikorların tespit edildiği bir testtir. Antikorlar 1-3 hafta içinde saptanabilir düzeylere ulaşmaktadır.

Antikor testinin PCR testinden farkı nedir?

PCR testi vücuda girmiş olan SARS-CoV-2 virüsünün kendisini, antikor testi ise virüse karşı vücudun ürettiği “antikor” denilen proteini tespit eder. Bugünkü bilgilerimize göre antikorlar 3-4 ay boyunca tespit edilebilir düzeyde vücutta bulunmaktadır. Virüsün vücutta kalma süresi birkaç hafta olabildiği için PCR testiyle virüs tanısı sadece bu süreyle sınırlı olmaktadır, ancak hastalık tanısında daha değerli bir yöntemdir. PCR testinin sonucunu etkileyen ve yalancı negatifliğe neden olan “teste ait faktörler” antikor testi için geçerli değildir. PCR testi burnun iç-arka kısmından alınan sürüntüden, antikor testi ise kandan çalışılmaktadır ve sonuçları PCR testine göre daha güvenilirdir.

Antikor testi hangi durumlarda kullanılabilir?

  • COVID-19 hastalığının yaklaşık %80’i klinik olarak belirtisiz geçtiğinden, daha önce virüsle karşılaşılıp karşılaşılmadığını öğrenmede,
  • Antikor testinin duyarlılığı (test pozitifliği olasılığı) PCR testinden yüksek olduğu için, PCR testi negatif olan şüpheli hastalarda,
  • Hastalık geçirenlerin, koruyucu olduğu tahmin edilen antikorları oluşturup oluşturmadığının belirlenmesinde (işe dönüşün, sosyal çevre ve aile yakınlaşmalarının daha güvenli olması istendiğinde),
  • Ciddi hastaların tedavisinde kullanılan plazma vericisi antikorlarının tespitinde,
  • Toplumdaki bağışıklık durumunun belirlenmesinde,
  • İleride başlaması beklenilen aşılama cevabının takibinde kullanılır.

Antikor testi nasıl yapılır?

Antikor testinde en yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip sonuçlar ELISA yöntemi ile çalışılan testlerden elde edilmektedir. Hızlı test olarak bilinen, parmak ucu kanı alınarak kişisel olarak da yapılabilen testlerde, yalancı pozitiflik ve negatiflik oranları yüksektir. Hastanemizde antikor testi, ELISA test sistemiyle en son teknolojilerin kullanıldığı Mikrobiyoloji Laboratuvarı’mızda yapılmaktadır. Test için 5-10 ml kan yeterlidir.

Antikor testi için nereye başvurabilirim?

* Sıra almanız için zemin katta bulunan Covid Tarama Polikliniğine (Z1 013 numaralı oda-ilk kayıt birimi yanı) uğrayınız.

 

* Tarama işlemi sadece hafta içi mesai saatleri içerisinde yapılacak olup ücreti 65 TL’dir.

Detaylı bilgi için : 444 4 228 yada 0(236)236 03 30'dan  Dalihi: 3346'yı arayabilirsiniz.